شرکت بازرگانی مهرعماددارا در سال 1386 با اتکا به دانش فنی تایرهای راهسازی و تجربیات شش ساله مدیر‌عامل این شرکت در همکاری با شرکت معظم بریجستون ژاپن و گودیر کشور هلند، تاسیس گردید.
بعد از 2 سال از زمان تاسیس و بدلیل تحریم‌های کشورهای غربی و لزوم دستیابی به بازارهای صنعتی، با تاسیس شعبه خود در کشور هلند به فعالیت خود ادامه داد.